Upptäck Månadens Spel Pharaoh !

Horus Game


Vänd mot Gud Horus och vinn upp till 147 900 kr!

Vid varje skede av spelet väljer du de krypterade koderna i styrelsen med den enda begränsningen som gör 42. För varje kombination som validerats visar Horus dig det totala värdet av din kombination men inte den för varje kod. Varje kodad kod har samma värde för varje kombination. Så du vet inte värdet av varje kod, men du kan härleda det med validerade kombinationer.

Lycka till!

Tillbaka till pyramiden
för att få tillgång till Horus Game
Loading...


DreamCentury
Gratis spel utan köpplikt, gratis spel och gåvor

© Copyright 1999-2024 - DreamCentury Entertainment - Alla rättigheter reserverade